Japan - Record International Players

 • Appearances for Japan National Team
 • Goalscoring for Japan National Team

 • Last match included: Japan-Bosnia & Herzegovina, 7 Jun 2016
  NB: note that the Japan FA decided to recognise a number of Olympic matches in 2015
    in spite of an earlier ruling by FIFA to the contrary
  

  Appearances for Japan National Team

   
  Name              First/Last   Caps Goals
  
  Yasuhito ENDO         * 2002-2015   152   15
  Masami IHARA          1988-1999   122   5
  Yoshikatsu KAWAGUCHI     * 1997-2008   116   0
  Yuji NAKAZAWA          1999-2010   110   17
  Shinji OKAZAKI        * 2008-2016   102   49
  Makoto HASEBE         * 2006-2016    99   2
  Shunsuke NAKAMURA       * 2000-2010    98   24
  Yuto NAGATOMO         * 2008-2016    90   3
  Kazuyoshi MIURA         1990-2000    89   55
  Yasuyuki KONNO        * 2005-2015    87   2
  Junichi INAMOTO         2000-2010    82   5
  Alessandro SANTOS        2002-2006    82   7
  Keisuke HONDA         * 2008-2016    80   35
  Shinji KAGAWA         * 2008-2016    80   27
  Yuichi KOMANO         * 2005-2013    78   1
  Satoshi TSUNAMI         1980-1995    78   2
  Hidetoshi NAKATA        1997-2006    77   11
  Seigo NARAZAKI         1998-2010    77   0
  Kunishige KAMAMOTO       1964-1977    76   75
  Hiromi HARA           1978-1988    75   37
  Atsuto UCHIDA         * 2008-2015    74   2
  Tetsuji HASHIRATANI       1988-1995    72   6
  Eiji KAWASHIMA        * 2008-2016    72   0
  Keiji TAMADA          2004-2010    72   16
  Tsuneyasu MIYAMOTO       2000-2006    71   3
  Yoshikazu NAGAI      	1971-1979	69	9
  Kengo NAKAMURA        * 2006-2013    68   6
  Hiroshi NANAMI        	1995-2001	67	9
  Nobuo FUJISHIMA     	1971-1979	65	7
  Hideki MAEDA      	1975-1984	65   11
  Maya YOSHIDA         * 2010-2016    65   9
  Takashi FUKUNISHI        1999-2006    64   7
  Akira KAJI           2003-2008    64   2
  Hiroaki MORISHIMA       	1995-2002	64   12
  Hiroshi OCHIAI      	1974-1980	63	9
  Aritatsu OGI      	1963-1976	62   11
  Hisashi KATO        	1978-1987	61	6
  Yoshito OKUBO         * 2003-2014    60   6
  Mitsuhisa TAGUCHI    	1975-1984	59	0
  Takumi HORIIKE       	1986-1995	58	2
  Nobutoshi KANEDA    	1977-1984	58	5
  Tsuyoshi KITAZAWA     	1991-1999	58	3
  Teruki MIYAMOTO     	1961-1971	58   19
  Naoki SOMA         	1995-1999	58	4
  Motohiro YAMAGUCHI   	1995-1998	58	4
  Atsushi YANAGISAWA       	1998-2006	58   17
  Koji NAKATA          	2000-2007	57	2
  Naohiro TAKAHARA        	2000-2008	57   23
  Takaji MORI       	1966-1976	56	2
  Shinji ONO           	1998-2008	56	6 
  Ryuichi SUGIYAMA       	1961-1971	56   15
  Mitsuo OGASAWARA        2002-2010    55   7
  Takayuki SUZUKI        	2001-2005	55   11
  Kazushi KIMURA     	1979-1986	54   26
  Yuki ABE            2005-2011    53   3
  Masashi NAKAYAMA        	1990-2003	53   21
  Akihiro NISHIMURA     	1980-1988	49	2
  Yoshitada YAMAGUCHI    	1964-1973	49	0
  Kenzo YOKOYAMA      	1964-1974	49	0
  Kozo ARAI           	1970-1977	47	4
  Daishiro YOSHIMURA     	1970-1976	46	7
  Mahahiro FUKUDA     	1990-1995	45	9
  Shigeo YAEGASHI     	1956-1968	45   11
  Yutaka AKITA          	1995-2003	44	4
  Kuniya DAINI       	1972-1976	44	0
  Toshihiro HATTORI       	1996-2003	44	2
  Mitsuo KAMATA      	1958-1969	44 	3
  Masakatsu MIYAMOTO    	1958-1971	44	1
  Takuya TAKAGI        	1992-1997	44   27
  Marcus Tulio TANAKA       2006-2010    43   8
  Eijun KIYOKUMO        	1974-1980	42	0
  Nobuo KAWAKAMI     	1970-1977	41	0
  Naoki MATSUDA         	2000-2005	40	1
  Shigetetsu MATSUNAGA   	1988-1995	40	0
  Keisuke TSUBOI         2003-2007    40   0
  Masashi WATANABE     	1958-1969	39   12
  Hiroshi KATAYAMA     	1961-1971	38	0
  Seichiro MAKI         * 2005-2009    38   8
  Ryuzo MORIOKA         	1999-2003	38	0
  Akira NARAHASHI        	1994-2003	38	0
  Hiroyuki USUI       	1974-1984	38   15
  Hiroshi KIYOTAKE       * 2011-2016    36   3
  Michihiro OZAWA     	1956-1964	36	0
  Shoji JO            	1995-2001	35	7
  Hajime MORIYASU     	1992-1996	35	1
  Mitsunori YOSHIDA    	1989-1993	35	2
  Tatsuhiko KUBO         1998-2006    33   11
  Ryoichi MAEDA         * 2007-2013    33   10
  Masako MORISHIGE       * 2013-2016    33   2
  Atsuyoshi FURUTA    	1971-1978	32	0
  Takafumi MIZUNUMA      	1984-1989	32	7
  Yasuhiko OKUDERA       	1972-1987	32	9
  Ruy RAMOS          	1990-1995	32	1
  Kazuo SAITO       	1976-1984	32	0
  Makoto TANAKA          2004-2006    32   0
  Daisuke MATSUI        * 2003-2011    31   1
  Hisato SATO           2006-2010    31   4
  Masafumi YOKOYAMA     	1979-1984	31   10
  Ryuzo HIRAKI         	1954-1962	30	1
  Hajime HOSOGAI        * 2010-2014    30   1
  Norio OMURA          	1995-1998	30	4
  Hiroshige YANAGIMOTO    	1995-1997	30	0
  Koichi HASHIRATANI    	1981-1986	29	3
  Yasuto HONDA       	1995-1997	29	1
  Keizo IMAI        	1974-1980	29	0
  Akinori NISHIZAWA       	1997-2002	29   10
  Shinichi MORISHITA		1985-1991	28	0
  Masashi MOTOYAMA        2000-2006    28   0
  Keita SUZUKI          2006-2008    28   0
  Mitsuo WATANABE      	1974-1979	28	4
  Kenta HASEGAWA     	1989-1995	27	4
  Teruyoshi ITO         	1997-2001	27	0
  Toshinobu KATSUYA     	1985-1993	27	0
  Gotuku SAKAI         * 2012-2016    27   0
  Hiroki SAKAI         * 2012-2016    27   1
  Mitsunori FUJIGUCHI     	1972-1978	26	2
  Saburo KAWABUCHI     	1958-1965	26	8
  Tomokazu MYOJIN         2000-2002	26	3
  Daisuke OKU          	1998-2004	26	2
  Atsuhiro MIURA         1999-2005    25   1
  Shusaku NISHIKAWA       * 2009-2016    25   0
  Masayuki OKANO     	1995-1999	25	2
  Tatsuhiko SETA			1973-1980	25	0
  Satoshi TEZUKA			1980-1988	25	2
  Hotaru YAMAGUCHI       * 2013-2016    25   1
  Toshiya FUJITA         1995-2005    24   3
  Hisashi KUROSAKI    	1989-1997	24	4
  Takeshi OKADA      	1980-1985	24	1
  Ryozo SUZUKI        	1961-1968	24	0
  Tetsuo SUGAMATA     	1978-1984	23	0
  Tomoaki MAKINO        * 2010-2016    22   2
  Toshio MATSUURA			1981-1987	22	6 
  Masashi OGURO          2005-2008    22   5
  Masahiko INOHA        * 2011-2014    21   1
  Masaaki YOKOTAMI        	1974-1977	21	0
  Yuzo KURIHARA         * 2006-2013    20   3
  Wagner LOPES        	1997-1999	20	5
  Satoshi MIYAUCHI		1984-1987	20	0
  Masanao SASAKI			1988-1991	20	0
  TODA Kazuyuki			2001-2002	20	1
  Masaaki YOKOTANI		1974-1977	20	0
  
  * still active
  
  

  Goalscoring for Japan National Team

  
  Name          	First/Last 	Goals
  
  Kunishige KAMAMOTO       1964-1977    75
  Kazuyoshi MIURA         1990-2000    55
  Shinji OKAZAKI        * 2008-2016    49
  Hiromi HARA           1978-1988    37
  Keisuke HONDA         * 2008-2016    35
  Shinji KAGAWA         * 2008-2016    27
  Takuya TAKAGI      	1992-1997	27
  Kazushi KIMURA      	1979-1986	26
  Shunsuke NAKAMURA       * 2000-2010    24
  Naohiro TAKAHARA        	2000-2008	23
  Masashi NAKAYAMA        	1990-2003	21
  Teruki MIYAMOTO      	1961-1971	19
  Yuji NAKAZAWA          1999-2010    17
  Atsushi YANAGISAWA       	1998-2006	17
  Keiji TAMADA         * 2004-2010    16
  Yasuhito ENDO         * 2002-2015    15
  Ryuichi SUGIYAMA     	1961-1971	15
  Hiroyuki USUI      	1974-1984	15
  Hiroaki MORISHIMA       	1995-2002	12
  Masashi WATANABE     	1958-1969	12
  Tatsuhiko KUBO         1998-2006    11
  Hideki MAEDA          1975-1984    11
  Hidetoshi NAKATA        1997-2006    11 
  Aritatsu OGI      	1963-1976    11
  Takayuki SUZUKI        	2001-2005	11
  Shigeo YAEGASHI     	1956-1968	11
  Ryoichi MAEDA         * 2007-2013    10
  Akinori NISHIZAWA       	1997-2002	10
  Masafumi YOKOYAMA     	1979-1984    10
  
  * still active
  
  

  About this document

  Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Author: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 14 Jul 2016

  (C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2003/16
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.