Japan - Record International Players

 • Appearances for Japan National Team
 • Goalscoring for Japan National Team

 • Last match included: Japan-Australia, 18 Nov 2014
  NB: matches of Olympic team not included
  

  Appearances for Japan National Team

   
  Name              First/Last   Caps Goals
  
  Yasuhito ENDO         * 2002-2014   148   14
  Masami IHARA          1988-1999   122   5
  Yoshikatsu KAWAGUCHI     * 1997-2008   116   0
  Yuji NAKAZAWA          1999-2010   110   17
  Shunsuke NAKAMURA       * 2000-2010    98   24
  Kazuyoshi MIURA         1990-2000    89   55
  Shinji OKAZAKI        * 2008-2014    85   40
  Yasuyuki KONNO        * 2005-2014    84   2
  Makoto HASEBE         * 2006-2014    83   2
  Junichi INAMOTO         2000-2010    82   5
  Alessandro SANTOS        2002-2006    82   7
  Yuichi KOMANO         * 2005-2013    78   1
  Hidetoshi NAKATA        1997-2006    77   11
  Seigo NARAZAKI         1998-2010    77   0
  Yubo NAGATOMO         * 2008-2014    76   3
  Keiji TAMADA          2004-2010    72   16
  Atsuto UCHIDA         * 2008-2014    72   2
  Tetsuji HASHIRATANI       1988-1995    71   6
  Tsuneyasu MIYAMOTO       2000-2006    71   3
  Kengo NAKAMURA        * 2006-2013    68   6
  Hiroshi NANAMI        	1995-2001	67	9
  Keisuke HONDA         * 2008-2014    65   24
  Akira KAJI           2003-2008    64   2
  Eiji KAWASHIMA        * 2008-2014    64   0
  Hiroaki MORISHIMA       	1995-2002	64   12
  Satoshi TSUNAMI     	1980-1995	64	2
  Shinji KAGAWA         * 2008-2014    63   19
  Takashi FUKUNISHI        1999-2006    62   7
  Kunishige KAMAMOTO       1964-1977    61   55
  Hideki MAEDA      	1975-1988	59	7
  Nobuo FUJISHIMA     	1972-1979	58	6
  Yoshikazu NAGAI      	1971-1979	58	8
  Motohiro YAMAGUCHI   	1995-1998	58	5
  Atsushi YANAGISAWA       	1998-2006	58   17
  Tsuyoshi KITAZAWA     	1991-1999	57	3
  Koji NAKATA          	2000-2007	57	2
  Yoshito OKUBO         * 2003-2014    57   6
  Naoki SOMA         	1995-1999	57	4
  Naohiro TAKAHARA        	2000-2008	57   23
  Hiromi HARA           1978-1988    56   24
  Shinji ONO           	1998-2008	56	6 
  Mitsuo OGASAWARA        2002-2010    55   7
  Takayuki SUZUKI        	2001-2005	55   11
  Yuki ABE           * 2005-2011    53   3
  Masashi NAKAYAMA        	1990-2003	53   21
  Hiroshi OCHIAI      	1974-1979	53	6
  Aritatsu OGI      	1963-1976	52	6
  Mitsuhisa TAGUCHI    	1975-1984	48	0
  Maya YOSHIDA         * 2010-2014    48   3
  Takumi HORIIKE       	1986-1995	47	2
  Teruki MIYAMOTO     	1961-1971	47   14
  Mahahiro FUKUDA     	1990-1995	45	9
  Takaji MORI       	1966-1975	45	1
  Ryuichi SUGIYAMA       	1961-1971	45   10
  Yutaka AKITA          	1995-2003	44	4
  Toshihiro HATTORI       	1996-2003	44	2
  Takuya TAKAGI        	1992-1997	44   28
  Hisashi KATO        	1978-1987	43	3
  Marcus Tulio TANAKA       2006-2010    43   8
  Nobutoshi KANEDA    	1977-1984	42	5
  Yoshitada YAMAGUCHI    	1965-1973	41	0
  Kuniya DAINI       	1972-1976	40	0
  Naoki MATSUDA         	2000-2005	40	1
  Shigetetsu MATSUNAGA   	1988-1995	40	0
  Akihiro NISHIMURA     	1980-1988	40	2
  Keisuke TSUBOI         2003-2007    40   0
  Shigeo YAEGASHI     	1956-1968	40   10
  Daishiro YOSHIMURA     	1970-1976	40	4
  Kazushi KIMURA     	1979-1986	39   15
  Kozo ARAI           	1970-1977	38	4
  Mitsuo KAMATA      	1958-1969	38	3
  Seichiro MAKI         * 2005-2009    38   8
  Ryuzo MORIOKA         	1999-2003	38	0
  Akira NARAHASHI        	1994-2003	38	0
  Kenzo YOKOYAMA      	1965-1974	38	0
  Shoji JO            	1995-2001	35	6
  Nobuo KAWAKAMI     	1970-1977	35	0
  Masakatsu MIYAMOTO    	1959-1970	35	1
  Hajime MORIYASU     	1992-1996	35	2
  Masashi WATANABE     	1958-1969	34   12
  Tatsuhiko KUBO         1998-2006    33   11
  Ryoichi MAEDA         * 2007-2013    33   10
  Michihiro OZAWA     	1956-1964	33	0
  Mitsunori YOSHIDA    	1989-1993	33	2
  Eijun KIYOKUMO        	1974-1979	32	0
  Ruy RAMOS          	1990-1995	32	1
  Makoto TANAKA          2004-2006    32   0
  Atsuyoshi FURUTA    	1971-1978	31	0
  Daisuke MATSUI        * 2003-2011    31   1
  Hiroyuki USUI       	1974-1984	31   12
  Koichi HASHIRATANI    	1981-1986	30	3
  Hajime HOSOGAI        * 2010-2014    30   1
  Norio OMURA          	1995-1998	30	4
  Hisato SATO           2006-2010    30   4
  Hiroshi KATAYAMA     	1961-1971	29	0
  Akinori NISHIZAWA       	1997-2002	29   11
  Hiroshige YANAGIMOTO    	1995-1997	29	0
  Keita SUZUKI          2006-2008    28   0
  Kenta HASEGAWA     	1989-1995	27	4
  Yasuto HONDA       	1995-1997	27	1
  Ryuzo HIRAKI         	1954-1962	27	1
  Masashi MOTOYAMA        2000-2006    27   0
  Yasuhiko OKUDERA       	1972-1986	27	8
  Mitsuo WATANABE      	1974-1979	27	4
  Mitsunori FUJIGUCHI     	1972-1978	26	2
  Teruyoshi ITO         	1997-2001	26	0
  Hiroshi KIYOTAKE       * 2011-2014    26   1
  Tomokazu MYOJIN         2000-2002	26	3
  Keizo IMAI        	1974-1979	25	0
  Atsuhiro MIURA         1999-2005    25   1
  Masayuki OKANO     	1995-1999	25	2
  Daisuke OKU          	1998-2003	25	2
  Tetsuo SUGAMATA     	1978-1983	25	0
  Toshiya FUJITA         1995-2005    24   3
  Saburo KAWABUCHI     	1958-1965	24	6
  Hisashi KUROSAKI    	1989-1997	24	5
  Kazuo SAITO       	1976-1984	24	0
  Masafumi YOKOYAMA     	1979-1983	24	6
  Takafumi MIZUNUMA      	1984-1989	22	5
  Tetsuya TOTSUKA     	1980-1985	22	3
  Masahiko INOHA        * 2011-2014    21   1
  Toshinobu KATSUYA     	1985-1993	21	0
  Masashi OGURO          2005-2008    21   4
  Takeshi OKADA      	1980-1985	21	1
  Ryozo SUZUKI        	1961-1968	21	0
  Masaaki YOKOTAMI        	1974-1977	21	0
  Yuzo KURIHARA         * 2006-2013    20   3
  Wagner LOPES        	1997-1999	20	5
  Masakiyo MAEZONO       	1994-1997	20	4
  Masanao SASAKI     	1988-1991	20	0
  
  * still active
  
  

  Goalscoring for Japan National Team

  
  Name          	First/Last 	Goals
  
  Kunishige KAMAMOTO       1964-1977    55
  Kazuyoshi MIURA         1990-2000    55
  Shinji OKAZAKI        * 2008-2014    40
  Takuya TAKAGI      	1992-1997	28
  Hiromi HARA           1978-1988    24
  Keisuke HONDA         * 2008-2014    24
  Shunsuke NAKAMURA       * 2000-2010    24
  Naohiro TAKAHARA        	2000-2008	23
  Masashi NAKAYAMA        	1990-2003	21
  Shinji KAGAWA         * 2008-2014    19
  Yuji NAKAZAWA          1999-2010    17
  Atsushi YANAGISAWA       	1998-2006	17
  Keiji TAMADA         * 2004-2010    16
  Kazushi KIMURA      	1979-1986	15
  Yasuhito ENDO         * 2002-2014    14
  Teruki MIYAMOTO      	1961-1971	14
  Hiroaki MORISHIMA       	1995-2002	12
  Hiroyuki USUI      	1974-1984	12
  Masashi WATANABE     	1958-1969	12
  Tatsuhiko KUBO         1998-2006    11
  Hidetoshi NAKATA        1997-2006    11 
  Akinori NISHIZAWA       	1997-2002	11
  Takayuki SUZUKI        	2001-2005	11
  Ryoichi MAEDA         * 2007-2013    10
  Ryuichi SUGIYAMA     	1961-1971	10
  Shigeo YAEGASHI     	1956-1968	10
  Mahahiro FUKUDA     	1990-1995	 9
  Hiroshi NANAMI     	1995-2001	 9
  
  * still active
  
  

  About this document

  Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Author: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 4 Dec 2014

  (C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2003/14
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.