Russia - Record International Players

 • Appearances for Russia National Team
 • Goalscoring for Russia National Team

 • Last match included: Russia-Croatia, 17 Nov 2015
  
  Note that the totals below include the match against Montenegro on 27 Mar 2015, which
  was stopped after 67 minutes with the score 0-0 and later awarded a 3-0 win to Russia 
  (this is indicated by [*M] for the relevant players).
  

  Appearances for Russia National Team

  Place Name         Caps Goals  First Cap   Last Cap
  
    1. Sergei Ignashevich   114   8 * 21/ 8/2002 17/11/2015 [*M]
    2. Viktor Onopko     109   7  16/ 8/1992 18/ 8/2004
    3. Vasiliy Berezutskiy   92   3 *  7/ 6/2003  8/ 9/2015 [*M]
    4. Aleksandr Kerzhakov   90  30 * 27/ 3/2002 14/ 6/2015
    5. Igor Akinfeev      85   0 * 28/ 4/2004 14/11/2015 [*M]
    6. Aleksandr Anyukov    77   1 * 25/ 5/2004 14/ 8/2013
    7. Andrei Arshavin     75  17 * 17/ 5/2002 15/ 8/2012
    8. Valeriy Karpin     72  17  16/ 8/1992 12/ 2/2003
    9. Vladimir Beschastnykh  71  26  16/ 8/1992 29/ 3/2003
   10. Yuriy Zhirkov      67   1 *  9/ 2/2005 14/11/2015 [*M]
   11. Sergei Semak      65   4 * 15/11/1997  3/ 3/2010
   12. Igor Semshov      57   3 * 17/ 5/2002 29/ 5/2012
   13. Dmitriy Alenichev    55   6   9/ 2/1996  9/ 2/2005
     Aleksei Berezutskiy   55   1 * 12/ 2/2003 14/11/2012
     Yuriy Nikiforov     55   6   8/ 9/1993 14/ 6/2002
     Aleksei Smertin     55   0  14/10/1998  7/10/2006
   17. Dmitriy Khokhlov    53   6  16/ 6/1996 17/ 8/2005
   18. Igor Denisov      52   0 * 11/10/2008 14/11/2015 [*M]
     Roman Shirokov     52  13 * 28/ 3/2008 17/11/2015 [*M]
     Konstantin Zyryanov   52   7 * 27/ 5/2006 12/ 6/2012
   21. Pavel Pavlyuchenko   51  21 * 20/ 8/2003 15/ 8/2012
   22. Yuriy Kovtun      50   2  23/ 3/1994 20/ 8/2003
     Aleksandr Mostovoi   50  10  28/10/1992 12/ 6/2004
   24. Dmitriy Khlestov    49   1  16/ 8/1992 13/ 2/2002
   25. Alan Dzagoyev      48   9 * 11/10/2008 14/11/2015 [*M]
   26. Vladimir Bystrov    47   4 * 31/ 3/2004 11/10/2013
     Dmitriy Sychov     47  15 * 27/ 3/2002 11/ 8/2010
   28. Diniyar Bilyaletdinov  46   6 * 17/ 8/2005 29/ 2/2012
   29. Yegor Titov       41   7  10/10/1998  7/ 2/2007
   30. Dennis Glushakov    40   3 * 29/ 3/2011 17/11/2015
   31. Stanislav Cherchesov  39   0  16/ 8/1992 23/ 2/2000
   32. Dmitriy Kombarov    37   2 * 29/ 2/2012 17/11/2015 [*M]
     Omari Tetradze     37   1  16/ 8/1992 17/ 5/2002
   34. Andrei Kanchelskis   36   4  14/ 4/1993  5/ 9/1998
     Aleksandr Kokorin    36  10 * 11/11/2011 12/10/2015 [*M]
   36. Marat Izmailov     35   2 * 15/ 8/2001 16/ 6/2012
     Igor Kolyvanov     35  12  14/10/1992 12/ 5/1998
     Sergei Ovchinnikov   35   0  17/ 2/1993 18/ 6/2005
   39. Pavel Pogrebnyak    33   8 * 16/ 8/2006 16/ 6/2012
     Dmitriy Radchenko    33   9  16/ 8/1992  9/10/1996
     Vladislav Radimov    33   3  17/ 8/1994 16/ 8/2006
   42. Igor Yanovskiy     32   1  29/ 5/1996  7/ 6/2003
   43. Rolan Gusev       31   1  31/ 5/2000  8/10/2005
   44. Yevgeniy Aldonin    29   0  21/ 8/2002  7/ 2/2007
     Vyacheslav Malafeyev  29   0 * 19/11/2003 15/ 8/2012
     Andrei Tikhonov     29   1   7/ 2/1996  4/ 6/2000
   47. Sergei Kiraykov     28  10  14/10/1992 23/ 9/1998
     Dmitriy Torbinskiy   28   2 * 24/ 3/2007 31/ 3/2015 [*M]
     Ilya Tsymbalar     28   4  20/ 4/1994  9/ 6/1999
   50. Andrei Karyaka     27   6  15/ 8/2001 17/ 8/2005
   51. Igor Chugainov     26   0   9/ 2/1996 17/ 5/2002
     Aleksandr Samedov    26   3 *  7/10/2011 14/11/2015
     Dmitriy Sennikov    26   0  27/ 3/2002 12/10/2005
   54. Dmitriy Loskov     25   2  31/ 5/2000 16/ 8/2006
     Sergei Yuran      25   5  14/10/1992 19/ 5/1999
   56. Viktor Fayzulin     24   4 * 15/ 8/2012 15/11/2014
     Ruslan Nigmatullin   24   0  26/ 4/2000 21/ 8/2002
   58. Dmitriy Kharin     23   0  28/ 4/1993 5 / 9/1998
     Igor Shalimov      23   3  14/10/1992 14/10/1998
   60. Denis Kolodin      22   0 * 18/ 8/2004 11/ 8/2010
   61. Vasiliy Kulkov     21   4  16/ 8/1992 15/11/1995
     Dmitriy Popov      21   4  16/ 8/1992 18/ 2/1998
   63. Oleg Shatov       20   2 *  6/ 2/2013 12/10/2015 [*M]
     Igor Simutenkov     20   9  17/ 8/1994 30/ 5/1998
     Vadim Yevseyev     20   1  31/ 3/1999 17/ 8/2005
   66. Igor Dobrovolskiy    18   2  14/10/1992 19/ 8/1998
   67. Sergei Gorlukovich   17   0  24/ 3/1993 19/ 6/1996
     Aleksandr Panov     17   4  18/11/1998 25/ 5/2004
   69. Aleksandr Filimonov   16   0  25/ 3/1998 27/ 3/2002
   70. Dmitriy Bulykin     15   7   6/ 9/2003 13/10/2004
   71. Aleksei Kozlov     14   0 *  7/ 6/2013 31/ 3/2015
     Andrey Yeshchenko    14   0 * 11/ 9/2012 22/ 6/2014
   73. Artem Dzyuba      13   8 * 11/11/2011 17/11/2015
     Igor Saenko       13   0  11/10/2006 15/10/2008
     Andrei Solomatin    13   1  18/11/1998 10/ 9/2003
   76. Dmitriy Kirichenko   12   4  12/ 2/2003 27/ 5/2006
     Renat Yanbayev     12   0 * 28/ 5/2008 14/11/2012
   78. Andrei Ivanov      11   0  16/ 8/1992  8/ 9/1993
   79. Dmitriy Cheryshev    10   1  29/ 1/1994 23/ 9/1998
     Yuriy Drozdov      10   0  27/ 3/1999  6/10/2001
     Aleksei Ionov      10   0 * 29/ 3/2011 17/11/2015
     Ramiz Mamedov      10   0  17/ 8/1994 18/11/1998
     Andrei Pyatnitskiy   10   2  28/ 7/1993  6/ 5/1995
     Igor Smolnikov     10   0 * 19/11/2013  9/10/2015 [*M]
     Fyodor Smolov      10   4 * 14/11/2012 17/11/2015
     Yevgeniy Varlamov    10   1  27/ 5/1998  9/ 6/1999
  
  Note: * indicates the player is still active, at least at club level.
  
  [*M] includes the abandoned match against Montenegro on 27 Mar 2015, which was
     stopped after 67 minutes with the score 0-0 and later awarded a 3-0 win to Russia.
  
  

  Goalscoring for Russia National Team

  
  Place Name         Goals Caps  First Cap   Last Cap
  
    1. Aleksandr Kerzhakov   30  90 * 27/ 3/2002 14/ 6/2015
    2. Vladimir Beschastnykh  26  71  16/ 8/1992 29/ 3/2003
    3. Pavel Pavlyuchenko   21  51 * 20/ 8/2003 15/ 8/2012
    4. Valeriy Karpin     17  72  16/ 8/1992 12/ 2/2003
    5. Andrei Arshavin     17  75 * 17/ 5/2002 15/ 8/2012
    6. Dmitriy Sychov     15  47 * 27/ 3/2002 11/ 8/2010
    7. Roman Shirokov     13  52 * 28/ 3/2008 17/11/2015 [*M]
    8. Igor Kolyvanov     12  35  14/10/1992 12/ 5/1998
    9. Sergei Kiryakov     10  28  14/10/1992 23/ 9/1998
   10. Aleksandr Kokorin    10  36 * 11/11/2011 12/10/2015 [*M]
   11. Aleksandr Mostovoi   10  50  28/10/1992 12/ 6/2004
   12. Igor Simutenkov     9  20  16/ 8/1994 30/ 5/1998
   13. Dmitriy Radchenko    9  33  16/ 8/1992  9/10/1996
   14. Alan Dzagoyev      9  48 * 11/10/2008 14/11/2015 [*M]
   15. Artem Dzyuba       8  13 * 11/11/2011 17/11/2015
   16. Pavel Pogrebnyak     8  33 * 16/ 8/2006 16/ 6/2012
   17. Sergei Ignashevich    8  114 * 21/ 8/2002 17/11/2015 [*M]
   18. Dmitriy Bulykin     7  15   6/ 9/2003 13/10/2004
   19. Yegor Titov       7  41  10/10/1998  7/ 2/2007 
   20. Konstantin Zyryanov   7  52 * 27/ 5/2006 12/ 6/2012
   21. Viktor Onopko      7  109  16/ 8/1992 18/ 8/2004
   22. Oleg Salenko       6   8  17/11/1993 28/ 6/1994
   23. Andrei Karyaka      6  27  15/ 8/2001 17/ 8/2005
   24. Diniyar Bilyaletdinov  6  46 * 17/ 8/2005 29/ 2/2012
   25. Dmitriy Khokhlov     6  53  16/ 6/1996 17/ 8/2005
   26. Dmitriy Alenichev    6  55   9/ 2/1996  9/ 2/2005
     Yuriy Nikiforov     6  55   8/ 9/1993 14/ 6/2002
   28. Sergei Yuran       5  25  14/10/1992 19/ 5/1999
  
  Note: * indicates the player is still active, at least at club level.
  
  [*M] includes the abandoned match against Montenegro on 27 Mar 2015, which was
     stopped after 67 minutes with the score 0-0 and later awarded a 3-0 win to Russia.
  
  

  About this document

  Prepared and maintained by Matthias Arnhold and Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Authors: Matthias Arnhold and Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 28 Jan 2016

  (C) Copyright Matthias Arnhold, Roberto Mamrud and RSSSF 2001/16
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.