International Goals of Tajikistan


Last match included: 14/08/2013 India - Tajikistan: 0 - 3 


Name            Goals First Last

Numonjon   Khakimov   16   2003  2010
Yusuf     Rabiyev   15   2003  2010
Takhirdjon  Mouminov   11   1993  2000
Alier     Ashurmamadov 8   1992  2005
Ibraguim   Rabimov    7   2006  2011
Dzhomikhon  Muhidinov   7   2003  2008
Choukhrat   Djabarov   6   1997  2000
Sukhrob    Khamidov   5   2000  2003
Arsen     Avakov    5   1996  1997
Khurshed   Mahmudov   6   2005  2013
Kamil     Saidov    4   2006  2011
Roustam    Khodjaev   4   2000  2006
Fatkhullo   Fatkhuloev  4   2008  2013
Viacheslav  Kniazev    3   1997  1999
Zakir     Berdikulov  3   1998  2000
Pirmurod   Burkhonov   3   2003  2004
Davronjon   Ergashev   3   2011  2012
Dilshod    Vasiev    3   2007  2012
Mukhsin    Mukhamadiev  2   1992  1992
Oumed     Alidodov   2   1997  1997
Rakhmatoullo Fouzailov   2   2000  2003
Akmal     Kholmatov   2   2003  2004
Oraz     Nazarov    2   1992  1999
Davrondzhon  Tukhtasunov  2   2008  2010
Nuriddin   Davronov   3   2011  2013
Akhtam    Khamroqulov  3   2012  2013
Farrukh    Choriev    1   2010  2010
Konstantin  Erefeev    1   1994  1994
Valentin   Shashkov   1   1994  1994
Khakim    Fuzaylov   1   1996  1996
Alisher    Tukhtaev   1   1997  1997
Dmitrii    Saltsman   1   1998  1998
Rustam    Zabirov    1   1998  1998
Denis     Kulbaev    1   1999  1999
Denis     Knitel    1   2000  2000
Rustam    Usmonov    1   2000  2000
Odil     Irgashev   1   2006  2006
Shujoat    Nematov    1   2006  2006
Rahmonaly   Barotov    1   2007  2007
Jamshed    Ismailov   3   2007  2013
Samad     Shohzukhurov 1   2008  2008
Dilshod    Vasiev    1   2011  2011
Alexei    Negmatov   1   2012  2012
Sokhib    Savankulov  1   2012  2012
Jahongir   Ergashev   1   2013  2013


NB: Matches in 1992 and 1993 were not full FIFA internationals.
  Goal scorers: Ashurmamadov 2, Oraz Nazarov 1, Mukhamadiev 2,
         Mouminov 1
About this document

Prepared and maintained by László Földesi for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: László Földesi (foldesilaszlo@freemail.hu)
Last updated: 13 Feb 2014

(C) Copyright László Földesi and RSSSF 2006/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.