Vietnam 2013


V-League 2013
Hạng Nhất 2013

V-League 2013

Final Table:

 1.Hà Nội T&T (Hà Nội)         20 11 5 4 46-24 38 [3-3, 2-0] Champions
 2.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      20 10 5 5 29-24 35 [0-0, 3-3]
 3.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     20 10 5 5 24-16 35 [0-1]
 4.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       20  9 6 5 40-24 33 [1-0, 3-1]
 5.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        20  9 6 5 40-33 33 [1-2, 1-2]
 6.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   20  7 5 8 39-28 26 [2-1, 1-4]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         20  6 7 7 27-36 25 [3-1, 0-0]
 8.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  20  6 5 9 34-35 23 [0-1, 3-0]
 9.Đồng Tâm Long An (Tân An)      20  7 1 12 31-53 22 [2-2]
10.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) 20  4 6 10 23-32 18 [3-3, 3-2]
--------------------------------------------------------------
11.Kienlongbank Kiên Giang       20  3 5 12 24-52 14 [2-4, 3-1]
 -.XM Xuân Thành Sài Gòn        excluded; all results annulled;
  record at exclusion:        20  6 6 8 31-36 24

NB: annulled results against XM XT.Sài Gòn between square brackets

Round 1
[Mar 2]
ĐT.Long An      1-1 Thanh Hóa       
XM XT.Sài Gòn     1-0 B.Bình Dương     [annulled]
Hà Nội T&T      2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Mar 3]
Đồng Nai       1-0 XM TV.Ninh Bình    
SHB.Đà Nẵng      2-0 K.Kiên Giang     
Sông Lam Nghệ An   2-1 XM Vicem Hải Phòng  

Round 2
[Mar 9]
B.Bình Dương     0-2 SHB.Đà Nẵng      
K.Kiên Giang     1-4 Sông Lam Nghệ An   
XM TV.Ninh Bình    2-0 Hà Nội T&T      
[Mar 10]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 ĐT.Long An      
Thanh Hóa       4-1 Đồng Nai       
[May 14]
XM Vicem Hải Phòng  2-1 XM XT.Sài Gòn     [annulled]

Round 3
[Mar 29]
SHB.Đà Nẵng      0-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
[Mar 30]
Thanh Hóa       1-0 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  3-0 K.Kiên Giang     
[Mar 31]
ĐT.Long An      2-1 XM TV.Ninh Bình    
Sông Lam Nghệ An   3-2 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      6-1 Đồng Nai       

Round 4
[Apr 6]
XM TV.Ninh Bình    3-3 Thanh Hóa       
B.Bình Dương     0-2 XM Vicem Hải Phòng  
[Apr 7]
Hà Nội T&T      2-2 Sông Lam Nghệ An   
Đồng Nai       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 23]
SHB.Đà Nẵng      2-0 ĐT.Long An      
[Jun 26]
XM XT.Sài Gòn     4-2 K.Kiên Giang     [annulled]

Round 5
[Apr 13]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 B.Bình Dương     
K.Kiên Giang     2-2 XM TV.Ninh Bình    
Thanh Hóa       1-3 Hà Nội T&T      
[Apr 14]
ĐT.Long An      1-3 Đồng Nai       
Sông Lam Nghệ An   1-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
XM Vicem Hải Phòng  1-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 6
[Apr 19]
XM XT.Sài Gòn     1-3 Đồng Nai       [annulled]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hà Nội T&T      
[Apr 20]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 K.Kiên Giang     
XM TV.Ninh Bình    2-2 B.Bình Dương     
[Apr 21]
ĐT.Long An      1-3 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       2-2 XM Vicem Hải Phòng  

Round 7
[Apr 27]
K.Kiên Giang     2-2 Thanh Hóa       
XM Vicem Hải Phòng  0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 28]
B.Bình Dương     1-2 ĐT.Long An      
Sông Lam Nghệ An   2-0 XM TV.Ninh Bình    
[Jul 24]
Đồng Nai       4-1 SHB.Đà Nẵng      
XM XT.Sài Gòn     3-3 Hà Nội T&T      [annulled]

Round 8
[May 4]
Đồng Nai       2-2 XM Vicem Hải Phòng  
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 Sông Lam Nghệ An   
K.Kiên Giang     3-2 ĐT.Long An      
[May 5]
B.Bình Dương     3-1 Hà Nội T&T      
XM XT.Sài Gòn     2-1 Thanh Hóa       [annulled]
XM TV.Ninh Bình    4-1 SHB.Đà Nẵng      

Round 9
[May 10]
ĐT.Long An      1-2 XM Vicem Hải Phòng  
XM TV.Ninh Bình    3-3 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
[May 11]
Thanh Hóa       2-1 Sông Lam Nghệ An   
[May 12]
Đồng Nai       1-2 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      5-0 K.Kiên Giang     
[Jun 26]
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 10
[May 18]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 XM TV.Ninh Bình    
K.Kiên Giang     4-2 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   1-1 Đồng Nai       
[May 19]
ĐT.Long An      2-2 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
Thanh Hóa       2-2 SHB.Đà Nẵng      
XM Vicem Hải Phòng  2-3 Hà Nội T&T      

Round 11
[May 25]
Đồng Nai       1-2 K.Kiên Giang     
XM TV.Ninh Bình    3-2 XM Vicem Hải Phòng  
[May 26]
B.Bình Dương     3-4 Thanh Hóa       
XM XT.Sài Gòn     1-0 Hoàng Anh Gia Lai   [annulled]
[May 27]
SHB.Đà Nẵng      3-2 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội T&T      4-1 ĐT.Long An      

Round 12
[Jun 15]
XM XT.Sài Gòn     4-1 XM Vicem Hải Phòng  [annulled]
SHB.Đà Nẵng      1-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   2-2 K.Kiên Giang     
[Jun 16]
Đồng Nai       2-1 Thanh Hóa       
ĐT.Long An      1-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội T&T      1-0 XM TV.Ninh Bình    

Round 13
[Jun 22]
B.Bình Dương     3-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Hà Nội T&T      
K.Kiên Giang     0-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 23]
Thanh Hóa       3-1 ĐT.Long An      
XM TV.Ninh Bình    1-1 Đồng Nai       
[Jun 25]
XM Vicem Hải Phòng  1-1 Sông Lam Nghệ An   

Round 14
[Jun 29]
XM Vicem Hải Phòng  1-1 Thanh Hóa       
[Jun 30]
B.Bình Dương     0-0 XM TV.Ninh Bình    
Đồng Nai       0-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
K.Kiên Giang     0-3 Hoàng Anh Gia Lai   
Sông Lam Nghệ An   8-0 ĐT.Long An      
Hà Nội T&T      1-2 SHB.Đà Nẵng      

Round 15
[Jul 6]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 XM Vicem Hải Phòng  
Thanh Hóa       4-2 K.Kiên Giang     
SHB.Đà Nẵng      0-0 Đồng Nai       
[Jul 7]
ĐT.Long An      2-5 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      2-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
XM TV.Ninh Bình    1-1 Sông Lam Nghệ An   

Round 16
[Jul 20]
B.Bình Dương     1-1 Đồng Nai       
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 SHB.Đà Nẵng      
K.Kiên Giang     1-1 Hà Nội T&T      
XM XT.Sài Gòn     2-3 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
[Jul 21]
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thanh Hóa       
XM Vicem Hải Phòng  3-4 ĐT.Long An      

Round 17
[Jul 27]
ĐT.Long An      3-2 K.Kiên Giang     
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jul 28]
Thanh Hóa       1-2 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
SHB.Đà Nẵng      2-0 XM TV.Ninh Bình    
Hà Nội T&T      4-1 B.Bình Dương     
XM Vicem Hải Phòng  4-0 Đồng Nai       

Round 18
[Aug 3]
Đồng Nai       0-4 Hà Nội T&T      
Hoàng Anh Gia Lai   1-3 Thanh Hóa       
XM XT.Sài Gòn     3-3 SHB.Đà Nẵng      [annulled]
XM TV.Ninh Bình    3-4 ĐT.Long An      
[Aug 4]
B.Bình Dương     2-1 Sông Lam Nghệ An   
K.Kiên Giang     1-5 XM Vicem Hải Phòng  

Round 19
[Aug 10]
K.Kiên Giang     3-1 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
XM Vicem Hải Phòng  1-2 B.Bình Dương     
[Aug 1]
ĐT.Long An      3-2 SHB.Đà Nẵng      
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Đồng Nai       
Thanh Hóa       1-0 XM TV.Ninh Bình    
Sông Lam Nghệ An   0-0 Hà Nội T&T      

Round 20 [Aug 18]
B.Bình Dương     0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Đồng Nai       3-1 ĐT.Long An      
XM XT.Sài Gòn     1-3 Sông Lam Nghệ An   [annulled]
SHB.Đà Nẵng      1-0 XM Vicem Hải Phòng  
Hà Nội T&T      3-2 Thanh Hóa       
XM TV.Ninh Bình    1-0 K.Kiên Giang     

Round 21 [Aug 25]
ĐT.Long An      1-2 Hà Nội T&T      
K.Kiên Giang     1-1 Đồng Nai       
Thanh Hóa       2-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   2-1 SHB.Đà Nẵng      
XM Vicem Hải Phòng  4-0 XM TV.Ninh Bình    
Hoàng Anh Gia Lai   n/p XM XT.Sài Gòn     

Round 22 [Aug 31]  
B.Bình Dương     6-0 K.Kiên Giang     
Đồng Nai       2-1 Sông Lam Nghệ An   
SHB.Đà Nẵng      2-1 Thanh Hóa       
Hà Nội T&T      3-3 XM Vicem Hải Phòng  
XM TV.Ninh Bình    0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
XM XT.Sài Gòn     n/p ĐT.Long An      

Final Table:

 1.Hà Nội T&T (Hà Nội)         20 11 5 4 46-24 38 [3-3, 2-0] Champions
 2.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      20 10 5 5 29-24 35 [0-0, 3-3]
 3.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     20 10 5 5 24-16 35 [0-1]
 4.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       20  9 6 5 40-24 33 [1-0, 3-1]
 5.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        20  9 6 5 40-33 33 [1-2, 1-2]
 6.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   20  7 5 8 39-28 26 [2-1, 1-4]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         20  6 7 7 27-36 25 [3-1, 0-0]
 8.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  20  6 5 9 34-35 23 [0-1, 3-0]
 9.Đồng Tâm Long An (Tân An)      20  7 1 12 31-53 22 [2-2]
10.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) 20  4 6 10 23-32 18 [3-3, 3-2]
--------------------------------------------------------------
11.Kienlongbank Kiên Giang       20  3 5 12 24-52 14 [2-4, 3-1]
 -.XM Xuân Thành Sài Gòn        excluded; all results annulled;
  record at exclusion:        20  6 6 8 31-36 24

NB: annulled results against XM XT.Sài Gòn between square brackets
	

Hạng Nhất 2013

Final Table:

 1.QNK.Quảng Nam (Quảng Nam)      14  7 4 3 30-22 25 [2 1 0 1 5-4 3] Promoted
 2.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      14  7 4 3 24-17 25 [2 1 0 1 4-5 3] Promoted
 3.HV.An Giang (An Giang)       14  7 3 4 26-22 24 [2 2 0 0 5-1 6] Promoted
--------------------------------------------------------------
 4.Cao su Đồng Tháp (Cao Lãnh)     14  7 3 4 20-18 24 [2 0 0 2 1-5 0]
 5.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       14  6 3 5 31-25 21
 6.Hà Nội               14  3 3 8 10-23 12 [4 2 1 1 3-2 7]
 7.SQC.Bình Định (Quy Nhơn)      14  3 3 8 20-23 12 [4 2 0 2 7-3 6]
--------------------------------------------------------------
 8.TDC.Bình Dương (Bình Dương)     14  3 3 8 13-24 12 [4 1 1 2 3-8 4] Relegated


2012

2014

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 16 Jan 2014

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2013/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.