Vietnam 2020


V-League 2020
Cúp QG 2020
Hạng Nhất 2020

V-League 2020

Regular Stage | Championship Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Final Table:

 1.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  6 6 1 19- 7 24    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          13  6 4 3 20-15 22    Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  6 3 4 17-16 21    Championship Playoff
 4.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  5 5 3 20-13 20 [C] Championship Playoff
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  6 2 5 23-17 20    Championship Playoff
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  5 5 3 17-11 20    Championship Playoff
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  5 5 3 17-16 20    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 14-12 18 [P] Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 19-15 16    Relegation Playoff
10.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 3 6  9-14 15    Relegation Playoff
11.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  4 3 6 10-16 15    Relegation Playoff
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       13  4 1 8 14-23 13    Relegation Playoff
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  3 4 6  8-17 13    Relegation Playoff
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  2 3 8 17-32  9    Relegation Playoff

Round 1
[Mar 6]	
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Than Quảng Ninh    
Quảng Nam       1-3 Thành phố HCM     
[Mar 7]
Hà Nội        4-2 Nam Định       
[Mar 8]
B.Bình Dương     1-0 SHB.Đà Nẵng      
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-1 Viettel        
Sài Gòn        0-0 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       0-1 Hải Phòng       

Round 2
[Mar 13]
Hải Phòng       1-1 Quảng Nam       
[Mar 14]
Nam Định       2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   1-0 B.Bình Dương     
[Mar 15]
Thành phố HCM     1-0 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      1-4 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    3-1 Hà Nội        
Viettel        3-3 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 3
[Jun 5]
Hải Phòng       0-0 Thành phố HCM     
Nam Định       1-2 Viettel        
Sài Gòn        0-0 B.Bình Dương     
[Jun 6]
Quảng Nam       2-1 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-0 SHB.Đà Nẵng      
Than Quảng Ninh    0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hà Nội        3-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 4
[Jun 11]
B.Bình Dương     5-0 Hải Phòng       
SHB.Đà Nẵng      6-1 Quảng Nam       
Viettel        1-1 Than Quảng Ninh    
[Jun 12]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Hà Nội        
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Nam Định       
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   
Thành phố HCM     0-1 Sài Gòn        

Round 5
[Jun 17]
Quảng Nam       1-2 B.Bình Dương     
Hải Phòng       0-1 Than Quảng Ninh    
Thành phố HCM     3-0 Viettel        
[Jun 18]
Hà Nội        0-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Sài Gòn        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 SHB.Đà Nẵng      
Thanh Hóa       1-0 Nam Định       

Round 6
[Jun 23]
Nam Định       0-2 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   1-3 Thành phố HCM     
Viettel        1-2 Thanh Hóa       
[Jun 24]
B.Bình Dương     0-2 Hà Nội        
Sài Gòn        1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
SHB.Đà Nẵng      3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    3-1 Quảng Nam       

Round 7
[Jun 29]
Hải Phòng       0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Quảng Nam       0-3 Viettel        
Thành phố HCM     2-2 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 30] 
Thanh Hóa       2-0 Than Quảng Ninh    
Nam Định       3-0 Sông Lam Nghệ An   
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 B.Bình Dương     
Hà Nội        0-1 Sài Gòn        

Round 8
[Jul 5]
Quảng Nam       2-1 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       0-2 Sài Gòn        
Viettel        1-1 Hà Nội        
[Jul 6] 
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Than Quảng Ninh    3-2 Nam Định       
Thanh Hóa       0-3 SHB.Đà Nẵng      
Thành phố HCM     1-2 B.Bình Dương     

Round 9
[Jul 11]
B.Bình Dương     1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    0-3 Thành phố HCM     
Viettel        4-0 Hải Phòng       
[Jul 12] 
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hà Nội        
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Nam Định       1-0 Quảng Nam       
Sài Gòn        3-0 Thanh Hóa       

Round 10
[Jul 17]
Hoàng Anh Gia Lai   3-1 Quảng Nam       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-0 Thành phố HCM     
Hà Nội        1-0 Hải Phòng       
[Jul 18]
B.Bình Dương     0-1 Thanh Hóa       
Sài Gòn        3-0 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   1-2 Viettel        

Round 11
[Jul 23]
Nam Định       1-1 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        1-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jul 24]
Hải Phòng       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     0-3 Hà Nội        
Quảng Nam       3-3 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    2-0 Sông Lam Nghệ An   

Round 12 [Sep 26]
Thành phố HCM     5-1 Nam Định       
Quảng Nam       2-2 Hà Nội        
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    2-2 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       1-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        1-0 Sài Gòn        

Round 13 [Oct 1]
B.Bình Dương     2-0 Viettel        
Hà Nội        1-1 Thanh Hóa       
Hải Phòng       3-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   5-2 Thành phố HCM     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-2 Quảng Nam       
Nam Định       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        0-0 Than Quảng Ninh    

Final Table:

 1.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  6 6 1 19- 7 24    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          13  6 4 3 20-15 22    Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  6 3 4 17-16 21    Championship Playoff
 4.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  5 5 3 20-13 20 [C] Championship Playoff
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  6 2 5 23-17 20    Championship Playoff
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  5 5 3 17-11 20    Championship Playoff
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  5 5 3 17-16 20    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 14-12 18 [P] Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 19-15 16    Relegation Playoff
10.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 3 6  9-14 15    Relegation Playoff
11.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  4 3 6 10-16 15    Relegation Playoff
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       13  4 1 8 14-23 13    Relegation Playoff
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  3 4 6  8-17 13    Relegation Playoff
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  2 3 8 17-32  9    Relegation Playoff


Championship Playoff

Table at start:

 1.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  6 6 1 19- 7 24
 2.Viettel (Hà Nội)          13  6 4 3 20-15 22
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  6 3 4 17-16 21
 4.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  5 5 3 20-13 20 [C]
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  6 2 5 23-17 20
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  5 5 3 17-11 20
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  5 5 3 17-16 20
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 14-12 18 [P]

Round 14
[Oct 9]
Sài Gòn        2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        4-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Oct 10]
Than Quảng Ninh    3-0 B.Bình Dương     
Hà Nội        2-0 Thành phố HCM     

Round 15
[Oct 14]
B.Bình Dương     3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     0-1 Viettel        
[Oct 15]
Hoàng Anh Gia Lai   0-4 Hà Nội        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Than Quảng Ninh    

Round 16
[Oct 19]
Sài Gòn        0-0 Thành phố HCM     
Viettel        1-0 B.Bình Dương     
[Oct 20]
Than Quảng Ninh    3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội        1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 17
[Oct 24]
Than Quảng Ninh    - Thành phố HCM     
Hà Nội         - B.Bình Dương     
[Oct 25]
Hoàng Anh Gia Lai   - Sài Gòn        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   - Viettel        

Round 18
[Oct 29]
Sài Gòn        - Than Quảng Ninh    
Viettel        - Hà Nội        
[Oct 30]
B.Bình Dương      - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     - Hoàng Anh Gia Lai   

Table:

 1.Viettel (Hà Nội)          16  9 4 3 26-16 31
 2.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         16  8 5 3 27-13 29 [C]
 3.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 16  7 7 2 22-11 28
 4.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      16  8 4 4 24-18 28
 5.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  16  6 5 5 20-16 23
 6.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 16  6 3 7 23-20 21
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     16  5 5 6 19-27 20
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   16  4 7 5 16-16 19 [P]

Round 19
[Nov 3]
B.Bình Dương      - Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        - Than Quảng Ninh    
[Nov 4]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   - Thành phố HCM     
Hà Nội         - Sài Gòn        

Round 20 [tba]
Sài Gòn        - Viettel        
Than Quảng Ninh    - Hà Nội        
Thành phố HCM     - B.Bình Dương     
Hoàng Anh Gia Lai   - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Relegation Playoff

Table at start:

 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 19-15 16
10.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 3 6  9-14 15
11.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  4 3 6 10-16 15
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       13  4 1 8 14-23 13
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  3 4 6  8-17 13
--------------------------------------------------------------
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  2 3 8 17-32  9

Round 14
[Oct 10]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hải Phòng       
Thanh Hóa       1-1 Nam Định       
[Oct 11]
Sông Lam Nghệ An   4-1 Quảng Nam       

Round 15
[Oct 15]
Thanh Hóa       2-1 Quảng Nam       
Nam Định       1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Oct 16]
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hải Phòng       

Round 16 [Oct 20]
SHB.Đà Nẵng      2-0 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       2-0 Thanh Hóa       
Quảng Nam       2-0 Nam Định       

Round 17 [Oct 25]
Thanh Hóa       - Sông Lam Nghệ An   
Quảng Nam       - SHB.Đà Nẵng      
Nam Định        - Hải Phòng       

Round 18 [Oct 31]
SHB.Đà Nẵng      - Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An    - Nam Định       
Hải Phòng       - Quảng Nam       

Table:

 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      16  6 4 6 22-16 22
10.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       16  6 3 7 15-19 21
11.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      16  5 4 7 12-18 19
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       16  5 2 9 16-26 17
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      16  4 4 8 10-19 16
--------------------------------------------------------------
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      16  3 3 10 21-38 12


Cúp QG 2020

Round 1
[May 23]
Nam Định       2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 24]
An Giang       2-2 Long An        [6-5 pen]
Bóng đá Huế      0-1 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   1-0 Bình Định       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Sài Gòn        
[May 25]
Đồng Tháp       3-1 Hải Phòng       
Phố Hiến       1-2 Thanh Hóa       
Sanna Khánh Hòa    0-1 Viettel        
Bình Phước      2-0 Đắk Lắk        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-1 XM Fico Tây Ninh   
Quảng Nam       bye
Than Quảng Ninh    bye
B.Bình Dương     bye
Hà Nội        bye
XSKT.Cần Thơ     bye
Thành phố HCM     bye

1/8 Finals
[May 30]
An Giang       0-2 Viettel        
Sông Lam Nghệ An   1-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    [4-5 pen]
Than Quảng Ninh    2-2 Nam Định       [5-4 pen]
Thành phố HCM     0-0 SHB.Đà Nẵng      [3-2 pen]
[May 31]
Quảng Nam       0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
B.Bình Dương     1-0 Thanh Hóa       
Hà Nội        3-0 Đồng Tháp       
XSKT.Cần Thơ     1-0 Bình Phước      

Quarterfinals
[Sep 11]
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-3 Thành phố HCM     
Hà Nội        7-0 XSKT.Cần Thơ     
[Sep 12]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-3 Than Quảng Ninh    
Viettel        4-1 B.Bình Dương     

Semifinals [Sep 16]
Than Quảng Ninh    1-2 Viettel        
Hà Nội        5-1 Thành phố HCM     

Final [Sep 20]
Viettel        1-2 Hà Nội        


Hạng Nhất 2020

Regular Stage | Promotion Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Final Table:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  7 3 1 17- 7 24 [P] Promotion Playoff
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     11  6 2 3 17- 8 20 [R] Promotion Playoff
 3.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      11  6 2 3 16-10 20    Promotion Playoff
 4.Phố Hiến              11  5 5 1 14- 9 20    Promotion Playoff
 5.Bình Phước             11  5 2 4 10- 9 17    Promotion Playoff
 6.An Giang              11  4 3 4 15-12 15    Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Bóng đá Huế           11  4 3 4 13-14 15    Relegation Playoff
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  11  4 2 5  9-14 14    Relegation Playoff
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  8-13 10    Relegation Playoff
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       11  2 3 6 16-22  9    Relegation Playoff
11.Long An (Tân An)          11  2 3 6  7-15  9    Relegation Playoff
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        11  2 2 7 17-26  8    Relegation Playoff

Round 1
[Jun 5]
Đồng Tháp       5-4 XSKT.Cần Thơ     
Phố Hiến       2-1 Bình Phước      
[Jun 6]
Bình Định       4-0 Đắk Lắk        
An Giang       1-0 XM Fico Tây Ninh   
Sanna Khánh Hòa    4-1 Long An        
Bóng đá Huế      1-3 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 2
[Jun 11]
XM Fico Tây Ninh   3-1 Đồng Tháp       
Bình Phước      0-1 Bình Định       
[Jun 12]
Long An        0-0 An Giang       
Đắk Lắk        0-0 Bóng đá Huế      
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Phố Hiến       
XSKT.Cần Thơ     0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 3
[Jun 17]
Đồng Tháp       2-2 Bình Phước      
Bình Định       1-2 Long An        
[Jun 18]
An Giang       2-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bóng đá Huế      0-0 XM Fico Tây Ninh   
[Jun 19]
Phố Hiến       4-2 XSKT.Cần Thơ     
Sanna Khánh Hòa    2-1 Đắk Lắk        

Round 4
[Jun 23]
Bà Rịa-Vũng Tàu    3-2 Đồng Tháp       
Long An        2-1 Bóng đá Huế      
[Jun 24]
XSKT.Cần Thơ     3-2 Bình Định       
[Jun 25]
Đắk Lắk        1-3 An Giang       
XM Fico Tây Ninh   1-1 Phố Hiến       
Bình Phước      0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 5
[Jun 29]
Long An        0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bóng đá Huế      2-1 XSKT.Cần Thơ     
[Jun 30]
Bình Định       2-1 Đồng Tháp       
[Jul 1]
An Giang       0-1 Bình Phước      
Đắk Lắk        1-0 XM Fico Tây Ninh   
Sanna Khánh Hòa    1-1 Phố Hiến       

Round 6
[Jul 5]
Sanna Khánh Hòa    4-0 XM Fico Tây Ninh   
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-0 Bình Định       
[Jul 6]
Bình Phước      1-0 Long An        
[Jul 7]
Đồng Tháp       2-3 Bóng đá Huế      
Phố Hiến       2-1 An Giang       
XSKT.Cần Thơ     1-1 Đắk Lắk        

Round 7
[Jul 11]
Bình Phước      1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Long An        1-2 Đồng Tháp       
[Jul 12]
Đắk Lắk        0-1 Phố Hiến       
[Jul 13]
An Giang       2-0 Sanna Khánh Hòa    
XM Fico Tây Ninh   2-0 XSKT.Cần Thơ     
Bình Định       2-1 Bóng đá Huế      

Round 8
[Jul 17]
XM Fico Tây Ninh   1-0 Bình Phước      
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 XSKT.Cần Thơ     
[Jul 18]
An Giang       1-1 Bình Định       
[Jul 19]
Đắk Lắk        1-1 Đồng Tháp       
Long An        0-0 Phố Hiến       
Bóng đá Huế      1-0 Sanna Khánh Hòa    

Round 9
[Jul 23]
Bình Định       1-0 XM Fico Tây Ninh   
Bình Phước      0-0 Đắk Lắk        
[Jul 24]
XSKT.Cần Thơ     0-0 Long An        
[Jul 25]
Đồng Tháp       1-3 An Giang       
Phố Hiến       2-2 Bóng đá Huế      
Sanna Khánh Hòa    0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 10 [Sep 25]
Đồng Tháp       0-1 Phố Hiến       
Bình Phước      3-2 XSKT.Cần Thơ     
Bà Rịa-Vũng Tàu    4-0 XM Fico Tây Ninh   
An Giang       1-2 Bóng đá Huế      
Bình Định       1-1 Sanna Khánh Hòa    
Long An        0-3 Đắk Lắk        

Round 11 [Sep 30]
Phố Hiến       0-1 Bình Định       
Sanna Khánh Hòa    3-0 Đồng Tháp       
Đắk Lắk        0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bóng đá Huế      0-1 Bình Phước      
XM Fico Tây Ninh   2-1 Long An        
XSKT.Cần Thơ     2-1 An Giang       

Final Table:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  7 3 1 17- 7 24 [P] Promotion Playoff
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     11  6 2 3 17- 8 20 [R] Promotion Playoff
 3.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      11  6 2 3 16-10 20    Promotion Playoff
 4.Phố Hiến              11  5 5 1 14- 9 20    Promotion Playoff
 5.Bình Phước             11  5 2 4 10- 9 17    Promotion Playoff
 6.An Giang              11  4 3 4 15-12 15    Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Bóng đá Huế           11  4 3 4 13-14 15    Relegation Playoff
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  11  4 2 5  9-14 14    Relegation Playoff
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  8-13 10    Relegation Playoff
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       11  2 3 6 16-22  9    Relegation Playoff
11.Long An (Tân An)          11  2 3 6  7-15  9    Relegation Playoff
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        11  2 2 7 17-26  8    Relegation Playoff

Promotion Playoff

Table at start:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  7 3 1 17- 7 24 [P]
--------------------------------------------------------------
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     11  6 2 3 17- 8 20 [R]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      11  6 2 3 16-10 20
 4.Phố Hiến              11  5 5 1 14- 9 20
 5.Bình Phước             11  5 2 4 10- 9 17
 6.An Giang              11  4 3 4 15-12 15

Round 12 [Oct 8]
Bình Định       2-0 An Giang       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Bình Phước      
Sanna Khánh Hòa    1-0 Phố Hiến       

Round 13
[Oct 13]
Bình Định       4-1 Bình Phước      
Sanna Khánh Hòa    abd An Giang       [abandoned at 0-1]
Phố Hiến       0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
[Oct 14]
Sanna Khánh Hòa    3-1 An Giang       [replay]

Round 14 [Oct 18]
An Giang       0-3 Phố Hiến       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-4 Bình Định       
Bình Phước      0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 15 [Oct 24]
Sanna Khánh Hòa    - Bình Định       
An Giang        - Bà Rịa-Vũng Tàu    
Phố Hiến        - Bình Phước      

Round 16 [Oct 31]
Bà Rịa-Vũng Tàu    - Sanna Khánh Hòa    
Bình Định       - Phố Hiến       
Bình Phước       - An Giang       

Table:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      14  9 3 2 20-12 30 [P]
--------------------------------------------------------------
 2.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      14  9 2 3 26-11 29
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     14  9 2 3 22- 9 29 [R]
 4.Phố Hiến              14  6 5 3 17-11 23
 5.Bình Phước             14  5 2 7 12-16 17
 6.An Giang              14  4 3 7 16-20 15

Relegation Playoff

Table at start:

 7.CLB.Bóng đá Huế           11  4 3 4 13-14 15
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  11  4 2 5  9-14 14
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  8-13 10
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       11  2 3 6 16-22  9
11.Long An (Tân An)          11  2 3 6  7-15  9
--------------------------------------------------------------
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        11  2 2 7 17-26  8

Round 12
[Oct 9]
Đắk Lắk        2-2 Đồng Tháp       
XM Fico Tây Ninh   0-0 XSKT.Cần Thơ     
[Oct 17]
Bóng đá Huế      0-0 Long An        

Round 13 [Oct 13]
Đắk Lắk        2-1 Long An        
XM Fico Tây Ninh   1-0 Đồng Tháp       
XSKT.Cần Thơ     1-0 Bóng đá Huế      

Round 14 [Oct 21]
Bóng đá Huế      1-1 Đắk Lắk        
Đồng Tháp       1-0 XSKT.Cần Thơ     
Long An        3-1 XM Fico Tây Ninh   

Round 15 [Oct 25]
Đồng Tháp       - Bóng đá Huế      
XM Fico Tây Ninh    - Đắk Lắk        
XSKT.Cần Thơ      - Long An        

Round 16 [Oct 30]
Bóng đá Huế      - XM Fico Tây Ninh   
Đắk Lắk        - XSKT.Cần Thơ     
Long An        - Đồng Tháp       

Table:

 7.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  14  5 3 6 11-17 18
 8.CLB.Bóng đá Huế           14  4 5 5 14-16 17
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       14  3 6 5 13-17 15
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       14  3 4 7 17-23 13
11.Long An (Tân An)          14  3 4 7 11-18 13
--------------------------------------------------------------
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        14  3 3 8 20-29 12


2019

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 22 Oct 2020

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2020
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.