Iran 2019/20


Iran Pro League
Jaam Hazfi

Iran Pro League

Table:

 1.Perspolis (Tehran)         22 16 2 4 34-11 50 [C]
 2.Sepahan (Isfahan)         22 10 10 2 32-15 40
 3.Foolad Khuzestan (Ahvaz)      22 11 6 5 22-14 39
 4.Shahr Khodro (Mashhad)       22 11 5 6 21-17 38 [*]
 5.Esteghlal (Tehran)         22 10 7 5 41-25 37
 6.Teraktor-Sazi (Tabriz)       22 11 4 7 25-20 37
 7.Sanat-Naft (Abadan)        22 10 6 6 24-23 36
 8.Naft (Masjed Soleyman)       22  5 14 3 18-15 29
 9.Nassaji (Mazandaran)        22  6 8 8 23-27 26
10.Mashin-Sazi (Tabriz)        22  6 6 10 22-31 24
11.Zob-Ahan (Isfahan)         22  5 7 10 19-26 22
12.Saipa (Karadj)           22  4 8 10 21-30 20
13.Pars Jonoubi (Jam)         22  3 11 8 16-22 19
14.Gol Gohar (Sirjan)         22  3 10 9 12-21 19 [P]
-------------------------------------------------------------
15.Shahin (Bushehr)          22  3 8 11 18-39 17 [P]
16.Peykan (Tehran)          22  3 6 13 29-41 15

[*] Padideh (Mashhad) were renamed Shahr Khodro

Round 1
[Aug 22]
Perspolis   1-0 Pars Jonoubi 
Gol Gohar   1-1 Nassaji    
Naft MS    0-0 Teraktor-Sazi 
Zob-Ahan   2-3 Saipa     
[Aug 23]
Mashin-Sazi  1-0 Esteghlal   
Peykan    0-2 Shahr Khodro 
Foolad    0-1 Sanat-Naft  
[Aug 24]
Shahin    0-3 Sepahan    

Round 2
[Aug 29]
Shahr Khodro 2-1 Shahin    
Esteghlal   1-1 Foolad    
Sepahan    1-0 Mashin-Sazi  
Sanat-Naft  1-1 Naft MS    
[Aug 30]
Teraktor-Sazi 1-0 Perspolis   
Saipa     0-0 Gol Gohar   
Nassaji    4-3 Peykan    
Pars Jonoubi 0-0 Zob-Ahan   

Round 3
[Sep 13]
Gol Gohar   1-1 Pars Jonoubi 
[Sep 14]
Mashin-Sazi  0-1 Shahr Khodro 
Foolad    0-0 Sepahan    
[Sep 15]
Naft MS    1-1 Esteghlal   
Saipa     4-3 Nassaji    
Shahin    1-1 Peykan    
Zob-Ahan   0-0 Teraktor-Sazi 
[Sep 16]
Perspolis   1-0 Sanat-Naft  

Round 4
[Sep 20]
Teraktor-Sazi 1-0 Gol Gohar   
Shahr Khodro 0-1 Foolad    
Nassaji    2-0 Shahin    
Pars Jonoubi 3-2 Saipa     
Peykan    6-2 Mashin-Sazi  
Sepahan    0-0 Naft MS    
Sanat-Naft  1-1 Zob-Ahan   
[Sep 22]
Esteghlal   0-1 Perspolis   

Round 5
[Sep 25]
Saipa     0-1 Teraktor-Sazi 
Gol Gohar   0-1 Sanat-Naft  
Naft MS    1-1 Shahr Khodro 
Pars Jonoubi 2-2 Nassaji    
[Sep 26]
Perspolis   0-2 Sepahan    
Mashin-Sazi  4-2 Shahin    
Foolad    0-0 Peykan    
Zob-Ahan   2-2 Esteghlal   

Round 6 [Oct 4]
Esteghlal   2-1 Gol Gohar   
Peykan    2-3 Naft MS    
Nassaji    0-0 Mashin-Sazi  
Sepahan    2-0 Zob-Ahan   
Shahin    0-1 Foolad    
Sanat-Naft  1-0 Saipa     
Shahr Khodro 1-0 Perspolis   
Teraktor-Sazi 1-0 Pars Jonoubi 

Round 7
[Oct 20]
Mashin-Sazi  2-3 Foolad    
Perspolis   2-1 Peykan    
Pars Jonoubi 0-0 Sanat-Naft  
[Oct 21]
Nassaji    0-4 Teraktor-Sazi 
Gol Gohar   0-2 Sepahan    
Saipa     0-4 Esteghlal   
Zob-Ahan   0-1 Shahr Khodro 
Naft MS    1-0 Shahin    

Round 8
[Oct 25]
Mashin-Sazi  0-0 Naft MS    
Shahin    0-5 Perspolis   
Sepahan    0-0 Saipa     
Peykan    2-1 Zob-Ahan   
Foolad    1-0 Nassaji    
Sanat-Naft  2-1 Teraktor-Sazi 
Esteghlal   2-0 Pars Jonoubi 
[Nov 15]
Shahr Khodro 1-0 Gol Gohar   

Round 9
[Oct 31]
Saipa     0-0 Shahr Khodro 
Nassaji    0-0 Sanat-Naft  
Perspolis   0-0 Mashin-Sazi  
Naft MS    0-0 Foolad    
Pars Jonoubi 1-1 Sepahan    
[Nov 1]
Gol Gohar   0-0 Peykan    
Teraktor-Sazi 2-4 Esteghlal   
Zob-Ahan   2-0 Shahin    

Round 10
[Nov 4]
Foolad    0-1 Perspolis   
[Nov 5]
Sepahan    2-0 Teraktor-Sazi 
Esteghlal   5-0 Sanat-Naft  
[Nov 7]
Peykan    1-0 Saipa     
[Nov 8]
Mashin-Sazi  2-1 Zob-Ahan   
Shahr Khodro 1-0 Pars Jonoubi 
Naft MS    0-0 Nassaji    
Shahin    1-1 Gol Gohar   

Round 11
[Nov 22]
Perspolis   0-1 Naft MS    
[Nov 24]
Saipa     0-0 Shahin    
Zob-Ahan   1-0 Foolad    
[Nov 25]
Nassaji    1-2 Esteghlal   
[Dec 24]
Pars Jonoubi 3-1 Peykan    
Gol Gohar   1-0 Mashin-Sazi  
Teraktor-Sazi 3-1 Shahr Khodro 
[Dec 28]
Sanat-Naft  4-2 Sepahan    

Round 12
[Nov 28]
Mashin-Sazi  1-0 Saipa     
[Nov 29]
Naft MS    0-0 Zob-Ahan   
Shahin    1-1 Pars Jonoubi 
Foolad    2-0 Gol Gohar   
[Nov 30]
Shahr Khodro 0-1 Sanat-Naft  
Sepahan    2-2 Esteghlal   
[Dec 27]
Perspolis   1-0 Nassaji    
[Dec 28]
Peykan    2-3 Teraktor-Sazi 

Round 13
[Dec 4]
Pars Jonoubi 1-1 Mashin-Sazi  
Saipa     0-0 Foolad    
[Dec 5]
Esteghlal   1-0 Shahr Khodro 
Teraktor-Sazi 0-0 Shahin    
Gol Gohar   0-0 Naft MS    
Nassaji    2-2 Sepahan    
Sanat-Naft  3-2 Peykan    
Zob-Ahan   0-3 Perspolis   

Round 14
[Dec 9]
Shahr Khodro 1-1 Sepahan    
Mashin-Sazi  2-0 Teraktor-Sazi 
Foolad    1-0 Pars Jonoubi 
Zob-Ahan   2-0 Nassaji    
Peykan    2-2 Esteghlal   
[Dec 10]
Shahin    1-1 Sanat-Naft  
Naft MS    2-1 Saipa     
Perspolis   2-1 Gol Gohar   

Round 15
[Dec 13]
Nassaji    0-0 Shahr Khodro 
Teraktor-Sazi 1-0 Foolad    
Sepahan    2-0 Peykan    
[Dec 14]
Saipa     0-2 Perspolis   
Pars Jonoubi 1-1 Naft MS    
Gol Gohar   0-0 Zob-Ahan   
Sanat-Naft  1-0 Mashin-Sazi  
Esteghlal   4-1 Shahin    

Round 16
[Dec 19]
Pars Jonoubi 0-1 Perspolis   
Teraktor-Sazi 1-0 Naft MS    
Sepahan    5-0 Shahin    
Esteghlal   1-2 Mashin-Sazi  
[Dec 20]
Nassaji    1-0 Gol Gohar   
Saipa     3-1 Zob-Ahan   
Shahr Khodro 1-0 Peykan    
Sanat-Naft  2-2 Foolad    

Round 17
[Jan 17]
Shahin    0-0 Shahr Khodro 
[Jan 25]
Mashin-Sazi  0-0 Sepahan    
Gol Gohar   1-1 Saipa     
Peykan    0-1 Nassaji    
Zob-Ahan   1-0 Pars Jonoubi 
[Jan 26]
Perspolis   2-0 Teraktor-Sazi 
Naft MS    2-0 Sanat-Naft  
[Jun 24]
Foolad    2-1 Esteghlal   

Round 18
[Jan 31]
Pars Jonoubi 1-1 Gol Gohar   
Peykan    1-3 Shahin    
Teraktor-Sazi 2-1 Zob-Ahan   
Nassaji    1-3 Saipa     
Sepahan    2-1 Foolad    
[Feb 1]
Sanat-Naft  0-1 Perspolis   
Shahr Khodro 3-1 Mashin-Sazi  
Esteghlal   2-1 Naft MS    

Round 19
[Feb 5]
Foolad    2-0 Shahr Khodro 
[Feb 6]
Perspolis   2-2 Esteghlal   
Naft MS    0-0 Sepahan    
[Feb 7]
Mashin-Sazi  2-2 Peykan    
Saipa     1-1 Pars Jonoubi 
Shahin    2-1 Nassaji    
Zob-Ahan   1-0 Sanat-Naft  
Gol Gohar   1-1 Teraktor-Sazi 

Round 20
[Feb 14]
Teraktor-Sazi 3-1 Saipa     
Nassaji    0-0 Pars Jonoubi 
Peykan    1-2 Foolad    
Sanat-Naft  1-2 Gol Gohar   
Shahin    3-1 Mashin-Sazi  
[Feb 23]
Shahr Khodro 2-1 Naft MS    
Sepahan    awd Perspolis   [awarded 0-3, Sepahan showed one hour late]
Esteghlal   2-1 Zob-Ahan   

Round 21
[Feb 27]
Mashin-Sazi  0-3 Nassaji    
Foolad    1-0 Shahin    
Gol Gohar   1-0 Esteghlal   
Zob-Ahan   1-1 Sepahan    
Perspolis   3-1 Shahr Khodro 
[Feb 28]
Saipa     1-2 Sanat-Naft  
Naft MS    1-1 Peykan    
Pars Jonoubi 1-0 Teraktor-Sazi 

Round 22
[Jun 28]
Teraktor-Sazi 0-1 Nassaji    
Shahr Khodro 2-1 Zob-Ahan   
Sanat-Naft  2-0 Pars Jonoubi 
Shahin    2-2 Naft MS    
Peykan    1-3 Perspolis   
[Jun 29]
Sepahan    2-0 Gol Gohar   
Esteghlal   1-1 Saipa     
Foolad    2-1 Mashin-Sazi  

Table: 

 1.Perspolis (Tehran)         22 16 2 4 34-11 50 [C]
 2.Sepahan (Isfahan)         22 10 10 2 32-15 40
 3.Foolad Khuzestan (Ahvaz)      22 11 6 5 22-14 39
 4.Shahr Khodro (Mashhad)       22 11 5 6 21-17 38 [*]
 5.Esteghlal (Tehran)         22 10 7 5 41-25 37
 6.Teraktor-Sazi (Tabriz)       22 11 4 7 25-20 37
 7.Sanat-Naft (Abadan)        22 10 6 6 24-23 36
 8.Naft (Masjed Soleyman)       22  5 14 3 18-15 29
 9.Nassaji (Mazandaran)        22  6 8 8 23-27 26
10.Mashin-Sazi (Tabriz)        22  6 6 10 22-31 24
11.Zob-Ahan (Isfahan)         22  5 7 10 19-26 22
12.Saipa (Karadj)           22  4 8 10 21-30 20
13.Pars Jonoubi (Jam)         22  3 11 8 16-22 19
14.Gol Gohar (Sirjan)         22  3 10 9 12-21 19 [P]
-------------------------------------------------------------
15.Shahin (Bushehr)          22  3 8 11 18-39 17 [P]
16.Peykan (Tehran)          22  3 6 13 29-41 15

[*] Padideh (Mashhad) were renamed Shahr Khodro

Jaam Hazfi 2019/20

1/16 Finals (Round 4)
[Sep 28]
Mes Kerman      1-1 Baadraan       [aet, 4-2 pen]
[Sep 29]
Saipa         2-1 Damash Gilan     
Qashqai        1-2 Sanat-Naft      
Nirooye Zamini    0-2 Navad Urmia      
Pas Hamedan      1-2 Teraktor-Sazi     
Nassaji Mazandaran  0-1 Shahr Khodro     
Gol Gohar       0-1 Naft Masjed Soleyman 
[Sep 30]
Gol Reyhan      1-3 Esteghlal       [aet]
Esteghlal N. Mahshahr 2-1 Mes Novin Kerman   
Peykan        4-0 Shohadaye Razakan Karaj 
Khooshe Talaei Saveh 3-3 Shahin        [aet, 1-3 pen]
Kheybar Khorramabad  0-3 Sepahan        
Mashin-Sazi Tabriz  0-1 Perspolis       
Fajr-Sepasi Shiraz  2-2 Foolad        [aet, 3-2 pen]
Pars Jonoubi Jam   1-2 Zob-Ahan       [aet]
[Oct 1]
Sardar Bookan     1-2 Shahrdari Mahshahr  [aet]

1/8 Finals
[Oct 16]
Zob-Ahan       2-4 Mes Kerman      
Shahin        2-0 Saipa         
Shahr Khodro     0-1 Naft Masjed Soleyman 
[Oct 17]
Shahrdari Mahshahr  2-1 Esteghlal Novin Mahshahr 
Esteghlal       3-0 Fajr-Sepasi Shiraz  [aet]
[Nov 26]
Perspolis       1-0 Sanat-Naft      
Navad Urmia      1-1 Teraktor-Sazi     [aet, 6-7 pen]
Sepahan        2-1 Peykan        

Quarterfinals
[Dec 23]
Shahrdari Mahshahr  0-2 Perspolis           
Naft Masjed Soleyman 3-2 Shahin        [aet]
[Feb 19]
Teraktor-Sazi     4-1 Mes Kerman      
[tba]
Esteghlal       - Sepahan        


2018/19.

list of champions.

list of cup finals.

list of 2nd level champions.

list of foundation dates.

list of topscorers.


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 2 Jul 2020

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2019/20
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.